Δελτίο ενημέρωσης του Αντίβαρου, δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου 2004

Χαίρετε,

βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω στους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου του Αντίβαρου ότι για τους επόμενους δώδεκα μήνες το Αντίβαρο μπαίνει σε ρυθμό ρελαντί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. Οι σελίδες δε θα ανανεώνονται από μένα και αντί αυτού, θα δοθεί η δυνατότητα σε ορισμένους συνεργάτες και συγγραφείς άρθρων να τοποθετούν τα άρθρα τους μόνοι τους με ειδική φόρμα.

Θα τοποθετηθεί ευκρινής σύνδεσμος στην εισαγωγική σελίδα του Αντίβαρου, με όλα τα άρθρα που θα τοποθετούνται την περίοδο αυτή που δεν θα μπορώ να επιβλέπω την λειτουργία του. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει (προς το παρόν τουλάχιστον) δυνατότητα αφαίρεσης κάποιου άρθρου που δεν τοποθετήθηκε σωστά και περιέχει λάθη.

Μία άλλη αλλαγή είναι η προσθήκη της ιστοσελίδας Άγρα Γραπτών του Πάρι Ασλανίδη στον χώρο του Αντίβαρου. Η διεύθυνση που θα τοποθετηθεί η σελίδα είναι η εξής http://www.antibaro.gr/agra όπου σιγά σιγά θα μεταφερθεί το υλικό από την παλιά διεύθυνση.

 

Τα νέα άρθρα που προστέθηκαν στο Αντίβαρο:

 


Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε για τον διάλογο που διεξάγεται στην Αγορά του Αντίβαρου, όπου μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς.

Τα άρθρα για το Κυπριακό βρίσκονται και στη σελίδα http://www.OxiStoSxedioAnan.com - Το πληρέστερο αφιέρωμα στο Σχέδιο Ανάν!

 

 

 

 Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.

Ανδρέας Σταλίδης

http://antibaro.gr