[Το κείμενο αυτό σε μορφή .pdf  *** κατεβάστε πολυτονική γραμματοσειρά εδώ]

Πειραική Εκκλησία Ιουνίου 2002

          ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ.....ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ

 

                             τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

                             Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

 

          Μορφώνω σημαίνει διαμορφώνω, σχηματίζω. Καί ἡ μόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ παροχή ξηρῶν γνώσεων καί στοιχείων, ἀλλά πρωτίστως ἡ οἰκοδόμηση τῆς προσωπικότητος μέ στοιχεῖα ὅπως ἡ πίστη στόν Θεό, ὁ ὑγιής πατριωτισμός, ἡ ἀγάπη στήν οἰκογένεια, ὁ ἐθισμός σέ τίμιες μεθόδους ἐργασίας, ὁ σεβασμός τῆς ἰδιαιτερότητος κάθε ἀνθρώπου , ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ δημιουργική ἀξιοποίηση τῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ μέ προοπτική πρός τό μέλλον, ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ νέου πρός τόν ἑαυτό του καί πρός τόν τόπο του, ο συνδυασμός τῆς Οἰκουμενικότητος μέ τήν τοπικότητα, ὅπως διδάσκει καί ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.

          Κατά τά τελευταῖα χρόνια παρατηροῦμε μέ ἀνησυχία τήν κυκλοφορία σχολικῶν βιβλίων σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως, τά ὁποῖα ἀντί νά μορφώνουν ...παραμορφώνουν. Διαστρέφουν, διαστρεβλώνουν, ἀλλοιώνουν, παραχαράσσουν. Στό στόχαστρό τους βρίσκεται ἡ ἱστορική ἀλήθεια, ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἔμφυτος πατριωτισμός μας, ἡ γλωσσική μας ἑνότητα καί συνέχεια. Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί λεχθεῖ γιά τήν οὐσιαστική ἐξάλειψη ἀπό τό  βιβλίο "Ἡ Γλῶσσα μου" τοῦ Δημοτικοῦ  κάθε ἀναφορᾶς στόν Χριστό καί στήν ἐθνική μας ἱστορία. Στήν συνέχεια εἴχαμε τήν ἀνακοίνωση ὅτι συνιστᾶται ἐπιτροπή γιά τήν ἀλλαγή φράσεων καί κειμένων ἀπό τά βιβλία Ἱστορίας καί Γεωγραφίας ὥστε -δῆθεν -νά προωθηθεῖ ἡ ἑλληνοτουρκική προσέγγιση. Τώρα ἔχουμε δύο καταγγελίες πού ἔρχονται ἀπό τήν Κύπρο, στήν ὁποία διδάσκονται πολλά ἀπό τά σχολικά βιβλία πού ἐκδίδονται στήν Ἀθήνα.

          Ἐφέτος, λοιπόν, τόν Σεπτέμβριο θά διδαχθοῦν στήν Γ' Λυκείου τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ δύο νέα βιβλία. Τό πρῶτο ὀνομάζεται "Ἱστορία τοῦ Νεότερου καί Σύγχρονου Κόσμου" καί τό δεύτερο "Ἔκθεση -Ἔκφραση". Οἱ Ἕλληνες Κύπριοι ἐκπαιδευτικοί ζήτησαν νά ἔχουν τά βιβλία μερικούς μῆνες ἐνωρίτερα γιά νά ὀργανώσουν σεμινάρια καί νά ἐνημερωθοῦν καλύτερα. Τότε μέ ἔκπληξη παρετήρησαν ὅτι τό μέν βιβλίο τῆς Ἱστορία προσβάλλει τήν μνήμη τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ἡρωικοῦ Ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ τοῦ 1955-59, τό δέ βιβλίο τοῦ γλωσσικοῦ μαθήματος  χαρακτηρίζει τίς Δέκα Ἐντολές "προϊόν βαρβάρων" καί αὐτούς πού τίς ἀκολουθοῦν ...ἀφιλόσοφα κοπάδια! Ἰδιαίτερος θόρυβος ἔγινε γιά τό πρῶτο βιβλίο. Μέχρι τήν στιγμή πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές δέν γνωρίζουμε ἄν ὑπάρχει κάποια ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὕβριν κατά τῶν Δέκα Ἐντολῶν, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο ὄχι μόνον τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ἀλλά καί τοῦ Χριστιανισμοῦ.

          Τό νέο, λοιπόν, βιβλίο τῆς Ἱστορίας γράφει στήν σελίδα 225:"Τήν ἐποχή πού ὁ Τρίτος Κόσμος συγκλονιζόταν ἀπό ριζοσπαστικά ἀντιαποικιακά κινήματα, πού ἔδιναν προτεραιότητα ὄχι μόνον στήν ἐθνική ἀπελευθέρωση, ἀλλά καί στήν κοινωνική πρόοδο, στήν Κύπρο ἡ ΕΟΚΑ τοῦ Στρατηγοῦ Γρίβα πρόβαλλε ἕνα κοινωνικά ὑπερσυντηρητικό ἐθνικισμό".Νά τες, πάλι οἱ γνωστές λέξεις τῆς μόδας. Οἱ λέξεις πού ἔχουν γίνει καραμέλλα στά χείλη τῶν δῆθεν "προοδευτικῶν". Αὐτῶν πού ἀναγορεύονται τιμητές τῶν πάντων καί προσπαθοῦν νά μᾶς κάνουν νά νοιώσουμε τύψεις ἐνοχῆς ἐπειδή πιστεύουμε στόν Χριστό καί στήν πατρίδα. Νάτοι , λοπιόν, οἱ μεγάλοι Ἱεροεξεταστές, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Ντοστογιέφσκι, οἱ ὁποῖοι στό ὄνομα μιᾶς θολῆς προόδου καί μιᾶς ...δημοκρατικότητος πού δέν δέχεται διάλογο ἤ ἀντίλογο, ἑτοιμάζονται νά ρίξουν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ὅποια προσωπικότητα τῆς Ἱστορίας καί ὅποια ἐθνική προσπάθεια δέν δικαιώνει τίς ἰδεοληψίες τους. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές οἱ ἀγωνιστές τῆς Κυπριακῆς Ἐλευθερίας , αὐτοί πού ταπείνωσαν τήν Βρεταννική ἀποικιοκρατία. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές, διότι ἤθελαν τήνἜνωση μέ τήν Ἑλλάδα, ὅπως ἄλλωστε λίγες δεκαετίες πρίν καί ὁ Ἐλευθέριος Βςενιζέλος ἀγωνίσθηκε γιά τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές αὐτοί πού ἐνσάρκωσαν τήν πάνδημη ἐπιθυμία τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἐκφράσθηκε μέ τό θριαμβευτικό 97% στό Ἑνωτικό Δημοψήφισμα τοῦ Ἰανουαρίου 1955. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες, οἱ ἀγρότες, οἱ ἐργάτες, τά ἀμούστακα παλληκάρια πού βάδιζαν  ἀγέρωχοι πρός τήν ἀγχόνη τραγουδῶντας τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί ψάλλοντας τά τροπάρια τῆς Ἐκκλησία μας. Συντηρητικοί καί ἐθνικιστές αὐτοί πού ἀκολούθησαν τήν φωνή τῆς Ἐθναρχούσης Ἐκκλησίας καί θέλησαν νά μιμηθοῦν τόν Ἀθ. Διάκο, τόν  καλόγερο Σαμουήλ, τόν Ἀνδροῦτσο, τόν Κανάρη, τούς ἥρωες τοῦ 1912-13 καί τῶν Βορειοηπειρωτικῶν βουνῶν τοῦ 1940. Τό δικαστήριο ἀπεφάνθη:"Αὐξεντίου, Παλληκαρίδη, Καραολῆ, Δημητρίου, Μάτση καί ὅλοι οἱ  ἄλλοι νεκροί, καταδικάζεσθε μετά θάνατον διότι ἀγαπούσατε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ἄν διαβάζατε Μάρξ, ἄν καίγατε ἑλληνικές σημαῖες ἤ ἄν λοιδωρούσατε τόν Ἰησοῦ καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τότε ἴσως εἴχατε γλυτώσει τήν καταδίκη."!

          Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο οἱ ἀντιδράσεις ἦσαν ἐντονώτατες. Ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου κ. Οὐράνιος Ἰωαννίδης ζήτησε νά διαγραφεῖ ἀμέσως ἡ παράγραφος αὐτή καί νά διορθωθεῖ τό κείμενο ὥστε νά τιμᾶται ὁ ἀγώνας τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τήν Ἐλευθερία . Οἱ Κύπριοι ἐκπαιδευτικοί ἀρνήθηκαν νά διδάξουν τό συγκεκριμένο βιβλίο . Οἱ Σύνδεσμοι Ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ ( Ἐθνικῆς Ὀργανώσες Κυπρίων Ἀγωνιστῶν) δήλωσαν ὅτι ἡ πράξη αὐτή τῶν ἐν Ἀθήναις θολοκουλτουριάρηδων "ἐγγίζει τά ὅρια τῆς προδοσίας". Στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων κατετέθη ἐρώτηση διαμαρτυρίας τοῦ βουλευτοῦ Ἀλ.Λυκουρέζου. Τελικά ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Πέτρος Εὐθυμίου, μέ μία δήλωση πού τόν τιμᾶ , ἔσπευσε νά ἐκφράσει τόν σεβασμό του στήν μνήμη τῶν ἡρωϊκῶν ἀγωνιστῶν τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου καί ζήτησε νά γίνει ἡ ἀπαραίτητη διόρθωση στό σχολικό βιβλίο.

          Ἡ συγκεκριμένη φράση δέν θά διαδαχθεῖ. Ὅμως τό γενικό ἐρώτημα παραμένει. Ποιοί γράφουν, ποιοί κρίνουν, ποιοί ἐγκρίνουν τά σχολικά μας βιβλία. Ποιά στρεβλή καί μονομερής ἀντίληψη "προόδου" διακατέχει ὅλους αὐτούς τούς ...φωστῆρες. Γι' αὐτό κρίνουμε σκόπιμο νά μεταφέρουμε τί ἔγραψε χαρακτηριστικά ὁ Γιάννης Τριάντης στήν "Ἐλευθεροτυπία" τῆς Μεγάλης Τρίτης 30-4-2002 γιά αὐτήν τήν ἰδεολογικά φορτισμένη διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας: "...Τά ἱστορικά καί ἠθικά δικαιώματα ὑπαγορεύουν τήν ἕνωση τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα, ἔγραφε ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς τό 1932 (! ), ἐνῷ τριάντα χρόνια ἀργότερα τό ἴδιο ἔλεγε καί ὁ Γιάννης Ρίτσος...Ἀλλά οἱ κραυγαλέοι τῆς διαστρέβλωσης, οἱ νηφάλιοι τῆς παραχάραξης, οἱ ἱμάντες τῆς δυσανεξίας πρός πᾶν τό Ἑλληνικόν, εἶδαν στίς σημαῖες τῆς ΕΟΚΑ καί στόν καημό τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕναν ..."κοινωνικά ὑπερσυντηρητικό ἐθνικισμό"! Καί ἡ Ἑλληνίς πολιτεία, χωρίς νά ἐρυθριᾶ, περιέλαβε τήν ὕβριν στά βιβλία τῆς Ἱστορίας τῆς Γ' Λυκείου....Ντροπή καί κρίμα".

          Τό δεύτερο ἀτόπημα εἶναι προφανῶς μεγαλύτερο σέ μέγεθος ἀπό τό πρῶτο. Τό βιβλίο τῆς "Ἔκθεσης-Ἔκφρασης" περιλαμβάνει ἕνα δοκίμιο τοῦ Φώτου Πολίτη στίς σελίδες 254 καί 256, τό ὁποῖο ὑποστηρίζει τά ἑξῆς: "Οἱ ἀφιλοσόφητοι, οἱ βάρβαροι λαοί, καταρτίζουν ἕνα δεκάλογο ἐντολῶν καί μαντρώνουν χώρια τά πρόβατα ἀπό τά ἐρίφια:"οὐ φονεύσεις", "οὐ κλέψεις", "οὐ ψευδομαρτυρήσεις", "τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου". Ἐγεννήθη αὐτοῖς εἷς φιλόσοφος καί ἑκατομμύρια ἀφιλόσοφων, ἄβουλων κποαδιῶν...." Στήν εἰσαγωγή τοῦ κειμένου οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου καθοδηγοῦν τόν μαθητή νά ἐξηγήσει μέσα ἀπό τό κείμενο "ποιά εἶναι ἡ δύναμη (ἑλληνική κατάκτηση), τήν ὁποία ὁ Ἑλληνισμός ἀντιτάσσει στόν μεσσιανισμό, στόν θεοκρατισμό καί στόν σταραπισμό τῆς Ἀνατολῆς. Τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν θά σέ βοηθήσουν"! Τό μόνο πού λείπει, τελικά, εἶναι καί μία προτροπή στόν μαθητή νά σχίσει τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη καί νά ἀρχίζει νά θυσιάζει στόν Δία! Ὤ τοῦ παγανισμοῦ καί τῆς δεισιδαιμονίας! Τά θεμέλια τῆς πίστεώς μας, οἱ βασικές ἀρχές, μέ τίς ὁποῖοες ὁ Θεός διδάσκει νά εἴμαστε ἄνθρωποι καί ὄχι θηρία, καταπατοῦνται βάναυσα γιά νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τί;Ποιές ἄραγε ἀρχές καί ἀξίες ἀντιπροτείνουν οἱ συγγραφεῖς τοῦ σχψολικοῦ βιβλίου; Ἀφοῦ ἐνοχλοῦνται ἀπό τό οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, μήπως κατά βάθος ὀνειρεύονται μία κοινωνία κλεπτῶν, μοιχῶν καί ἀσεβούντων πρός τήν ζωή τοῦ ἄλλου; Ἄς μᾶς ποῦν ἐπί τέλους , ποιό πρότυπο ἀνθρώπου θέλουν νά διαμορφώσουν ἐν ὀνόματι μιᾶς ἀπατηλῆς καί κίβδηλης "προόδου". 

          Ἀλλά πρέπει νά ξέρουν ὅτι ματαιοπονοῦν. Ὅσο κι ἄν μᾶς λοιδωροῦν σάν "συντηρητικούς" , "ἐθνικιστές" καί "ἀφιλοσόφους" ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θά συνεχίσουμε νά καλλιεργοῦμε στά παιδιά μας τόν σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί στόν ὑγιῆ πατριωτισμό, χωρίς μίση καί ἐμπάθειες. Θά διδάσκουμε τίς Δέκα Ἐντολές, τό Εὐαγγέλιο καί τούς Πατέρες, ἔστω καί μέσα στήν Ἐκκλησία σάν σέ Κρυφό Σχολειό, καί θά τιμοῦμε τούς ἥρωες τῶν Ἐθνικῶν μας Ἀγώνων. Θά σεβόμαστε τά δικαιώματα καί τόν πολιτισμό κάθε ἄλλου λαοῦ, ἀλλά θά ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς ἄλλους καί  κυρίως ἀπό τούς κυβερνῆτες μας νά σέβονται τήν ἐθνικἠ μας ταυτότητα πού μᾶς κράτησε ὄρθιους  μέσα τόσες δοκιμασίες. Καί θά συνεχίζουμε νά ὑμνοῦμε τόν Χριστό μας "Ὀρθοδόξως καί ἀνατολικῶς" , ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ σοφός κύρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.


www.antibaro.gr