[ Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο, που είναι γραμμένο σε πολυτονικό, κατεβάστε την κατάλληλη γραμματοσειρά εδώ  
Εναλλακτικά, διαβάστε το τώρα σε μορφή .pdf ]


                    ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ

 

                                       Κωνσταντίνος Χολέβας

                                       Πολιτικός Ἐπιστήμων

 

          Κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στήν Ἀθήνα διαβάσαμε στόν Ἀθηναϊκό Τύπο(8/12/2001) καί τό ἑξῆς  ἐνδιαφέρον: Στήν Ρωσία τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Θεσσαλονικεύς, πού συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν σπουδαιοτέρων Ἁγίων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Αὐτόν λέγεται ὅτι μνημονεύει καθημερινῶς ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος! Νά, λοιπόν, πού ὁ Ἅγιος Δημήτριος μέ τήν χάρη του καί τήν πνευματική του ἀκτινοβολία ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ κάλλιστα νά συνδυάζει τήν Οἰκουμενικότητα μέ τήν τοπικότητα. Τόν τιμοῦν Ρῶσοι, Σέρβοι καί ἄλλοι λαοί, ἄρα εἶναι Οἰκουμενικός καί ὑπερεθνικός Ἅγιος. Παραλλήλως, ὅμως, δέν παύει νά εἶναι ὁ πολιοῦχος τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ προστάτης τῆς πατρίδος του. Μέ τίς θαυματουργικές του παρεμβάσεις ἔσωσε πολλές φορές τήν πόλη του ἀπό ἐπιδρομές ἀλλοφύλων κατά τήν διάρκεια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (Ρωμανίας). Καί ἀνήμερα στήν γιορτή του, στίς 26 Ὀκτωβρίου 1912, ὁ Ἑλληνικός Στρατός εἰσῆλθε ἐλευθεερωτής στήν Θεσσαλονίκη. Τήν Οἰκουμενική διάσταση τοῦ Ἁγίου τιμοῦμε ψάλλοντες στό Ἀπολυτίκιό του "...Σέ Ὑπέρμαχον ἡ Οἰκουμένη".  Ἀλλά καί τήν πολιουχική -πατριωτική του προσφορά τιμᾶ ὁ Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σέ εἰδικό κανόνα γιά τόν Μυροβλήτη Ἅγιο: "Ὁ μέγας φρουρός Θεσσαλονίκης, ὡς μέγας Κυρίου ποταμός, τέρπεις λαμπρῶς τή πόλιν σου..."

           Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει Οἰκουμενικό χαρακτῆρα καί ἀντιτίθεται σέ κάθε μορφή φυλετισμοῦ καί σωβινισμοῦ. Ὅμως ταυτοχρόνως ἀποδέχεται τήν ἔννοια τοῦ ἔθνους καί τῆς πατρίδος καί σέβεται τόν ὑγιῆ πατριωτισμό. Ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καί ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας ης Ἑλλάδος, ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος ,παρά τήν βαθειά πίστη του ὅτι "ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην" ( Γαλ. 3,28), ὅταν παρίσται ἀνάγκη ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν καί τῶν δικαστηρίων τῆς ἐποχῆς του ἐπικαλεῖται τήν ἐθνικότητά του: "Ἐγώ εἰμί ἀνήρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας.."(Πράξ. 22,3). Διαβάζοντας δέ τήν ὁμιλία του πρός τούς Ἀθηναίους ,ὅπως τήν διασώζει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (17,24 -26), μαθαίνουμε ὅτι ἡ ὕπαρξη παντός ἔθνους ἀνθρώπων ἐπί γῆς, ἀκόμη καί αὐτή ἡ ὁροθεσία τῆς κατοικίας τοῦ κάθε ἔθνους, εἶναι ἀποτέλεσμα καἰ φανέρωση τῆς δημιουργικῆς καί προνοητικῆς ἐνεργείας τοῦ Κυρίου.

           Μία προσευχή πού βρίσκεται καθημερινά στά χείλη ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ ὕμνος "Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ", ἐγράφη μέ ἀφορμή ἕνα "πατριωτικό" γεγονός. Τήν θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Θεοτόκου γιά τήν σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ἀβάρους. Εἰς ἀνάμνησιν ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε κάθε χρόνο, στήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς , τούς Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου, μία ἀκολουθία πού καί αὐτή ἔχει ἀπκτήσει Οἰκουμενική διάσταση, διότι ψάλλεται καί ἀπό ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς . Τήν καλλιέργεια τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζεται μέ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα ὡς κοινή μητέρα μας, χωρίς τήν παραμικρή διάθεση ὑπεροψίας ἤ ἐκδικητικότητος πρός ἄλλους λαούς, διακηρύσσει καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἕνας ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί μέγας πνευματοφόρος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας. Γράφει στήν 37η Ἐπιστολή του ὅτι οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι πρέπει νά τιμοῦν τήν μητέρα τους , ἀλλά πολύ περισσότερο πρέπειο νά τιμοῦν τήν πατρίδα:"Μητέρα τιμᾶν τῶν ὁσίων. Μήτηρ μέν ἄλλη μέν ἄλλου, κοινή δέ πάντων πατρίς".

           Ἡ Οἰκουμενικότητα καί ἡ τοπικότητα συνυπάρχουν ἁρμονικά στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐργάζεται σήμερα γιά τήν Οἰκουμενική διάδοση τῆς Ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου, μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητος καί προμαχοῦσα, ὅπως πάντοτε, τῶν δικαίων τοῦ Γένους.

.....................................................................................................................................


www.antibaro.gr