Αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες
ανάλυση των γεγονότων

Θα προσπαθήσουμε να δούμε το ζήτημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Νομική πλευρά

Το νομικό πλαίσιο ανακύπτει από το νόμο 1988/1991. Ο νόμος αυτός χαρακτηρίζεται ως ειδικός επειδή αφορά συγκεκριμένα τις αστυνομικές ταυτότητες, δεν έχει καταργηθεί ποτέ και ρητά αναφέρει ότι το θρήσκευμα αναγράφεται υποχρεωτικά στα δελτία αυτά. Ο νόμος 2472/1997 είναι εκείνος βάσει του οποίου δημιουργήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είναι όμως γενικός αφού δεν αφορά τις ταυτότητες συγκεκριμένα, αλλά πολύ ευρύτερα τις ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Δε χρειάζεται πολλές ειδικές γνώσεις, αφού και οι πρωτοετείς φοιτητές νομικής γνωρίζουν ότι ένας ειδικός νόμος είναι ισχυρότερος ενός γενικού ακόμη και αν είναι προγενέστερος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, ο 1988/91 είναι σε ισχύ και επιβάλλεται η υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες.

Από την άλλη, η αντίθετη απόφαση της κυβέρνησης στηρίζεται στην ερμηνεία του νόμου του 2472/97 που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας. Το όργανο αυτό όμως αφ' ενός δεν έχει νομοθετικό χαρακτήρα. Μονάχα το κοινοβούλιο είναι αρμόδιο να εγκρίνει και να ερμηνεύει νόμους και καμία άλλη "ανεξάρτητη" αρχή. Αφ' ετέρου, υπάρχει και μία αντιστροφή λειτουργιών. Υποτίθεται ότι η Αρχή αυτή λειτουργεί βάσει του νόμου του 1997, δεν μπορεί λοιπόν να υπερισχύει του γεννήτορα νόμου σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον ερμηνεύει κι όλας. Δηλαδή, δεν μπορεί το δημιούργημα του νόμου 2472/97 να καθίσταται υπεράνω αυτού και να δίνει σ' αυτόν τις ερμηνείες που επιθυμεί! Το αντίθετο έπρεπε να συμβαίνει. Να ορίζονται δηλαδή τα όρια λειτουργίας της Αρχής από το νόμο. Και, ασφαλώς, ούτε νομοθετική εξουσία της δίνεται, ούτε καν οι γνωμοδοτικές αποφάσεις της έχουν την υποψία δεσμεύσεων για την κυβέρνηση -όπως δήλωσε τηλεφωνικά ο πρωθυπουργός στον Αρχιεπίσκοπο.

Ορισμένα νομικά επιχειρήματα εξηγούνται (Τα Νέα 3/7) και από το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Π. Κρητικό ο οποίος προτείνει στην κυβέρνηση να περάσει σχετικό νόμο στη βουλή, εφόσον αυτή είναι το μοναδικό αρμόδιο όργανο για να καταργήσει κάποιον νόμο και να εφαρμόσει άλλον, και σε καμία περίπτωση η Αρχή Προστασίας.

Το αρχικό επιχείρημα του ειδικού έναντι γενικού νόμου είναι σαφέστατο. Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο συγκεκριμένο θέμα, νομικής και πολιτικής υφής, αλλά και συμπεριφοράς ακόμα.

Πολιτική συνέπεια

Αλαζονεία της εξουσίας

Ιδεολογικό χρώμα και "φακέλωμα"

Ιστορικά

Επιταγές της Ευρωπαικής Ένωσης

Η δική μας θέση είναι ότι πέρα από τα ασύστολα ψεύδη που προσπάθησαν ορισμένοι κύκλοι να περάσουν στον κόσμο (πχ. για Ευρώπη, για "κατοχικές" ταυτότητες, για φακέλωμα που σταματάει με την απόφαση αυτή κλπ), πέρα από τα προβλήματα εγκυρότητας της απόφασης της αρχής προστασίας, πέρα από το νομικό μέρος (ειδικός νόμος έναντι γενικού), πέρα από την αλαζονική και απαράδεκτα προσβλητική στον εαυτό της, αλλά και στην εκκλησία (κλήρο και λαό), στάση της κυβέρνησης, είμαστε υπέρ της παραπομπής του ζητήματος στην κρίση του λαού. Το επιχείρημα ότι αυτή η απόφαση έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τις μειονότητες, άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνει δημοψήφισμα είναι άκυρο, επειδή όπως γνωρίζουμε οι πιέσεις για μη αναγραφή, όπως και οι πιέσεις για προαιρετική αναγραφή της ομάδας αίματος προέρχονται από δύο ελάχιστες μειονότητες και εισακούστηκαν, ακόμη και αν στη δεύτερη περίπτωση -της προαιρετικής αναγραφής της ομάδας αίματος- απαιτήθηκε παρέκκλιση από το αυστηρό δόγμα της κυβέρνησης ότι "τα απολύτως απαραίτητα και μόνον αυτά θα αναγράφονται στις ταυτότητες". Και στο κάτω κάτω της γραφής, οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι αποτελούν πλειονότητα, αλλά ελάχιστη μειονότητα στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης. Το μόνο που ζητάμε λοιπόν είναι να εισακουστεί μαζί με το αίτημα των διαφόρων μειονοήτων εν Ελλάδι, και το αίτημα της πλειονότητας, και να αναγράφεται προαιρετικά το θρήσκευμα στις αστυνομικές ταυτότητες. Εξάλλου, δεν μπορείς να εξυπηρετείς τους λίγους θίγοντας τους πολλούς (οι οποίοι καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι θίγονται). Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τα περί φακελώματος και θρησκευτικής ελευθερίας απαντήθηκαν με το επιχείρημα της απογραφής. Τέλος, συχνά προβαλλόταν η φράση "Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ". Συμφωνούμε με τη ρήση με τη διαφορά όμως ότι σε μία αληθινή και γνήσια δημοκρατία, ο "Καίσαρας" είναι ο ίδιος ο λαός. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι λοιπόν και πάραυτα!

Α. Σταλίδης


www.antibaro.gr