Σταχυολόγηση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. και το σχέδιο Ανάν

 

 

Α. Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης

1. Ψήφισμα 3212 του 1974

Παρ. 1: Απαιτεί σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρ. 3: Η συνταγματική διάρθρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Παρ. 5: Όλοι οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας.

2. Ψήφισμα 32/15 του 1977

Παρ. 2: Ζητά σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Ψήφισμα 33/15 του 1978

Παρ. 3: Ζητά την άμεση αποχώρηση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρ. 5: Καλεί για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων και την αποχώρηση όλων των δυνάμεων, την επιστροφή όλων των προσφύγων στις κατοικίες τους σε συνθήκες ασφάλειας.

4. Ψήφισμα 34/30 του 1979

Παρ. 2: Εκφράζει τη στήριξη στη συμφωνία κορυφής της 19/5/1979.

Παρ. 7: Καλεί για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων και για την επιστροφή των προσφύγων. Στο προοίμιο εκφράζεται βαθιά ανησυχία και καταδικάζονται οι μονομερείς πράξεις της αλλαγής του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου.

5. Ψήφισμα 37/253 του 1983

Παρ. 2: Επιβεβαιώνει το δικαίωμα της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη την Κύπρο και εκφράζει υποστήριξη στις συμφωνίες ’77 και ’79.

Παρ. 7: Καλεί την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων από όλη την Κύπρο σαν προϋπόθεση επίλυσης του Κυπριακού.

Παρ. 8: Απαιτεί την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων κατοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρ. 11: Καλεί για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διακίνησης, εγκατάστασης, περιουσίας και επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια τους.

Παρ. 12: Θεωρεί ότι η κατάσταση κατοχής δεν πρέπει να επηρεάσει τη λύση του κυπριακού προβλήματος.

 

Β. Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά το 1974 έως το 2002

1. Ψήφισμα 353 του 1974

Παρ. 1: Καλεί για το σεβασμό κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρ. 3: Ζητά την αποχώρηση ξένων στρατιωτικών επεμβάσεων από τη Δημοκρατία της Κύπρου.

Παρ. 5: Καλεί τις εγγυήτριες δυνάμεις να προσέλθουν σε διάλογο για την επαναφορά “συνταγματικής κυβέρνησης” στην Κύπρο.

2. Ψήφισμα 361 του 1975

Παρ. 3: Καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε προσώπου.

Παρ. 4: Ζητεί να επιτραπεί σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας.

3. Ψήφισμα 367 του 1975

Παρ. 2: Καλεί για σεβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρ. 4: Υιοθετεί το ψήφισμα 3212 της Γενικής Συνέλευσης και καταδικάζει τη μονομερή διακήρυξη του ομόσπονδου τουρκικού κράτους στην Κύπρο.

4. Ψήφισμα 458 του 1979

Εκφράζει την υποστήριξή του στη συμφωνία κορυφής του ’79

Παρ. 2: Καλεί την επανάληψη των συνομιλιών στη βάση της συμφωνίας του ’79.

5. Ψήφισμα 541 του 1983

Αποδοκιμάζει την παράνομη διακήρυξη του ψευδοκράτους. Τη θεωρεί νομικά άκυρη, καλεί για σεβασμό της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας και αδέσμευτου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρ. 7: Καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε άλλο κράτος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6. Ψήφισμα 550 του 1984

Παρ. 2: Καταδικάζει αποσχιστικές ενέργειες και επαναλαμβάνει το 541.

7. Ψήφισμα 649 του 1990

Παρ. 3: Καλεί τους αρχηγούς των δύο κοινοτήτων να βρουν λύση για την καθιέρωση ομοσπονδίας, η οποία θα είναι δικοινοτική όσον αφορά τη συνταγματική πτυχή και διζωνική όσον αφορά το εδαφικό σύμφωνα με τις συμφωνίες κορυφής του ’77 και ’79

8. Ψήφισμα 716 του 1991

Επαναβεβαιώνει ότι η λύση πρέπει να συνάδει με τις συμφωνίες ’77 και ’79 και ότι οι βασικές αρχές διευθέτησης είναι: α) κυριαρχία, β) ανεξαρτησία, γ) εδαφική ακεραιότητα, δ) αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ε) αποκλεισμός της ένωσης και στ) οποιαδήποτε μορφής διχοτόμηση ή απόσχιση. Επαναβεβαιώνει τη δημιουργία “μίας νέας συνταγματικής διευθέτησης” για την Κύπρο και ότι η λύση θα βασίζεται σε ένα κράτος Κύπρου που θα συμπεριλαμβάνει δύο πολιτικά ίσες κοινότητες.

9. Ψήφισμα 750 του 1992

Επαναβεβαιώνει ότι η λύση πρέπει να βασίζεται σε κράτος της Κύπρου με μία κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα, μία υπηκοότητα με την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα διασφαλισμένη, που θα συνίσταται από πολιτικά ίσες κοινότητες σε μια Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία.

10. Ψήφισμα 774 του 1992

Επαναλαμβάνει το ψήφισμα 750 του ’92 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παρ. 3: Επικυρώνει τις ιδέες Γκάλι ως τη βάση για επίτευξη συμφωνίας.

11. Ψήφισμα 789 του 1992

Παρ. 3: Επαναβεβαιώνει την επικύρωση των ιδεών Γκάλι ως τη βάση για επίτευξη συμφωνίας.

Παρ. 8: Καλεί για δέσμευση, για μέτρα οικοδόμησης και εμπιστοσύνης που καθορίζουν μεταξύ άλλων τη μείωση των ξένων δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

12. Ψήφισμα 889 του 1993

Παρ. 4: Καλεί τη μείωση των ξένων δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία και των αμυντικών δαπανών.

Παρ. 8: Επαναβεβαιώνει ότι το Status Quo είναι απαράδεκτο. Επιβεβαιώνει τις ιδέες Γκάλι και τα ΜΟΕ για τα Βαρώσια και το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας.

13. Ψήφισμα 939 του 1994

Επαναβεβαιώνει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται σε ένα Κράτος της Κύπρου (State of Cyprus) με μία κυριαρχία.

14. Ψήφισμα 1032 του 1995

Εκφράζει την ανησυχία του για τους εξοπλισμούς και για τη μείωση των ξένων δυνάμεων στη Δημοκρατία της Κύπρου.

15. Ψήφισμα 1062 του 1996

Παρ. 13: Αναγνωρίζει ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έναρξη ενταξιακού διαλόγου είναι σημαντική εξέλιξη που πρέπει να βοηθήσει στη συνολική διευθέτηση.

16. Ψήφισμα 1996 - 1999

Επαναβεβαιώνουν ουσιαστικά αυτά της δεκαετίας του 1990.

17. Ψήφισμα 1250 του 1999

Καλεί τους δύο αρχηγούς να δώσουν την πλήρη υποστήριξή τους σε περιεκτικές διαπραγματεύσεις, κάτω από την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και να δεσμεύσουν τους εαυτούς τους πάνω στις ακόλουθες αρχές: α) Όχι προϋποθέσεις, β) όλα τα θέματα στο τραπέζι, γ) δέσμευση να συνεχίσουν με καλή πίστη να διαπραγματεύονται μέχρι διευθέτησης και δ) να ληφθούν πλήρως υπόψη οι σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και οι Συμβάσεις.

 

Γ. Συμπεράσματα

1. Έχοντας υπόψιν τα πιο πάνω πιστεύουμε ότι το οποιοδήποτε σχέδιο λύσης με βάση τα Ψηφίσματα πρέπει να διασφαλίζει την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους σε συνθήκες ασφαλείας.

2. Δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας να ενεργεί σαν επιδιαιτητής με τελεσίδικα σχέδια.

3. Πρέπει να υπάρξει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Πρέπει να υπάρχει αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων.

5. Πρέπει να επανέλθει ο δημογραφικός χαρακτήρας της Κύπρου.

6. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε όλη την Κύπρο. Το πλαίσιο είναι οι συμφωνίες κορυφής ’77 και ’79.

7. Πρέπει να υπάρχει μία κυριαρχία.

8. Πρέπει να υπάρχει μία υπηκοότητα.

9. Δεν μπορεί να υπάρξει διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά εσωτερική συνταγματική ρύθμισή της που θα αποφασίσουν οι δύο κοινότητες και ουδείς άλλος.

 

Κόμμα Νέων Οριζόντων Κύπρου

 

 


http://www.antibaro.gr