Δελτίο ἐνημέρωσης τοῦ Ἀντίβαρου, Μάιος 2006

 


Χαίρετε,

ἰδιαίτερα πλούσια ἡ παροῦσα ἀνανέωση τοῦ Ἀντίβαρο μὲ 19 ἄρθρα γιὰ μία πλειάδα θεμάτων.

Ὁ πρώην ὑπουργὸς κ. Ν. Μάρτης ἔστειλε μία ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας στὸν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαικοῦ κοινοβουλίου σχετικὰ μὲ τὸ διάβημα τοῦ εὐρωβουλευτῆ τῆς περιοχῆς τῆς Καταλονίας πρὸς τὸ Εὐρωπαικὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιὰ τὴ «στυγερὴ παραβίαση ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κατὰ τῆς Μακεδονικῆς καὶ Τουρκικῆς μειονότητας».

Μία ἄλλη ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύουμε εἶναι τοῦ Gene Rossides, προέδρου τοῦ American Hellenic Institute, πρὸς τὸν πρόεδρο καὶ τὴν ὕπ. ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ σχετικὰ μὲ τὶς Ἀμερικανό-τουρκικὲς σχέσεις.

Ὁ καθηγητὴς κ. Π. Ἥφαιστος ἀναλύει μὲ δυὸ ἄρθρα τὸ «σύστημα Σόρος» καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας τῶν διεθνικῶν ΜΚΟ (μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων) ποὺ βρίσκονται στ?ν πυρήνα τ?ς μεθοδολογίας τ?ς «νέας ?στορίας». Πολὺ περισσότερα ἄρθρα τοῦ κ. Ἥφαιστου βρίσκονται στὴν ἰστοσελίδα τοῦ http://www.ifestos.edu.gr/

Ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμων κ. Κ. Χολέβας ξαναδιαβάζει τὸ βιβλίο τοῦ Εὖ. Ἀβέρωφ «ἡ φωνὴ τῆς γῆς» ποὺ μιλάει γιὰ τὴν ἐπιχείρηση λατινοποίησης τῶν Βλάχων στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὸ ἄλλο τοῦ ἄρθρο ἀναφέρεται στὸν Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Ἰωσὴφ καὶ στὸν ρόλο τοῦ κατὰ τὴν ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου πρὶν ἀπὸ ἀκριβῶς 180 χρόνια.

Ἔχουμε ἐπίσης ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὴ γενοκτονία τῶν Ποντίων, μὲ ἀφορμὴ 19η Μαίου, ἡμέρα μνήμης, μὲ κείμενα τοῦ Κ. Ναλμπάντη, Θ. Μαλκίδη καὶ Ε. Λάριου.

Ὁ πρώην βουλευτὴς Χ. Κηπουρὸς μὲ δυὸ ἄρθρα τοῦ ἀνησυχεῖ γιὰ τὴ χαμένη μάχη τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκφράζει τὴν ἄποψή του γιὰ τὴν ὑποψηφιότητα τῆς κ. Καραχασᾶν. Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἔχουμε καὶ ἕνα ἀκόμη ἄρθρο τοῦ Μ. Παπαευαγγέλου.

Ὁ γιατρὸς Χ. Δαγρές μας ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ στὰ ταραγμένα Βαλκάνια καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴ μειονότητα τῶν Γκοράνι στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὶς διαμάχες τριῶν κρατῶν νὰ τοὺς προσεταιριστοῦν. Μὲ ἀφορμὴ αὐτό, ὑπενθυμίζεται στοὺς παραλῆπτες τοῦ δελτίου αὐτοῦ ὅτι σήμερα, 21 Μαίου 2006, διενεργεῖται δημοψήφισμα στὸ Μαυροβούνιο μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τὴ Σερβία καὶ ἡ χώρα μας δὲν δείχνει νὰ ἀσχολεῖται καθόλου μὲ τὰ Βαλκανικὰ θέματα.

Ὁ Ἀντιστράτηγος ἔ.ἅ. Δ. Ἀλευρομάγειρος ἐκφράζει τὴ γνώμη του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς ὕπ. Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα τὸν περασμένο μήνα.

Τέλος, ἔχουμε τρία ἀκόμη ἄρθρα (τοῦ γράφοντος) γιὰ τὴν ἱστορία τῆς μόνιμης τουρκικῆς ὑπόσχεσης τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ποὺ δὲν ὑλοποιεῖται ποτέ, τὸν λεγόμενο «οἰκονομικὸ πατριωτισμό», ποὺ ἀναγεννᾶται στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο τὸ τελευταῖο 10μηνο, καὶ τὴν πάλη τῆς νέας γενιᾶς μὲ τὴ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου.

Τὰ νέα ἄρθρα τοῦ Ἀντίβαρου

 Εγγραφή στη λίστα των φίλων και συνεργατών του Αντίβαρου
Powered by groups.yahoo.com

Η λίστα αυτή, διαφέρει από την παρούσα λίστα παραληπτών του δελτίου ενημέρωσης στο ότι θα έχει περισσότερα μηνύματα που θα αφορούν τη λειτουργία του περιοδικού.

 

Για τα νέα μέλη του Αντίβαρου, τα παλαιότερα δελτία ενημέρωσης βρίσκονται πάντα στη διεύθυνση: http://www.ymlp.com/pubarchive.php?antibaro

 

Η Αγορά του Αντίβαρου λειτουργεί στη διεύθυνση http://agora.antibaro.gr

 

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.

Ανδρέας Σταλίδης

http://www.antibaro.gr